HOKEJ PRE VŠETKÝCH

Základným cieľom projektu je pomoc deťom z detských domov prežiť plnohodnotnejší
život vo veku, kedy sú najviac ochudobnené o rodinné zázemie a tak im pomôcť
prekonať lepšie tento handicap v rannom detstve a dospievaní.